Karar Verme Problem Çözme Teknikleri


Kategori : 9-13 KASIM 2020 (ONLINE)
01-01-1970

Eğitim Bilgileri : (Online Eğitim)  
Tarih: 9-10-11-12-13 Kasım 2020 
Süre: 10 saat (5 gün, günlük 2 saat)
Eğitim Saati: 18:00 - 20:00
Eğitim Ücreti : 600 TL (HISİAD Üyelerine özel %20 indirim uygulanacaktır)


Eğitimin Amacı:

Bu eğitim programının amacı, kalıpların dışına çıkararak, yeni fikirler üretebilmenin, karşılaştıkları problemleri çözebilmenin ve etkin kararlar alabilmesinin  tekniklerini aktarmaktır. Bu eğitimde katılımcıların, tüm iş süreçlerinde sistematik bir şekilde sürekli iyileştirme ve geliştirmeyi sağlama
yaklaşımını, bir iş yapış tarzı olarak uygulayabilme yetkinliğini kazanmaları hedeflenmektedir.

Eğitim Kapsamı:

1. Yaratıcılık Nedir?
2. Yaratıcılığın Çağlar Boyu Kuralları
3. Yaratıcılığın Doğası Ve Psikolojik Boyutları
4. Çalışanın Yaratıcı Yapan Unsurlar
5. Sahada Yaratıcılık, Karar Ve Problemler
6. Yaratıcılık Ve İnovasyon
7.Problem Analiz Teknikleri
8. Çözüm Alternatifleri Geliştirme
9. Perspektif Geliştirme
10. Farklılaşma Ve Örnekleri
11. Genellemelerin Üstesinden Gelmek
12. Bağlantı Kurma, Keşfetme, Modelleme, Uygulama, Yayma İmgeleme Ve İmajinasyon
13. Yaratıcılık Ve Spontanlık
14. Beyin Fırtınası Tekniği
15. Yaratıcılık Ve Zekâ
16. Algılama Ve Yaratıcı Düşünme
17. Sahada Yaratıcı Düşünme Engelleri Ve Bu
18. Engelleri Aşma Yöntemleri
19. Bireyler İçin Yaratıcı Düşünme Teknikleri
20. Gruplar İçin Yaratıcı Düşünme Yöntemleri
 
Giriş Yap