Stratejik Planlama


Kategori : 2-5 Kasım 2020 (ONLINE)
01-01-1970

Eğitim Bilgileri : (Online Eğitim)  
Tarih: 2-3-4-5 Kasım 2020 
Süre: 8 saat (4 gün, günlük 2 saat)
Eğitim Saati: 18:00 - 20:00
Eğitim Ücreti : 500 TL (HISİAD Üyelerine özel %20 indirim uygulanacaktır)


Eğitimin Amacı:
Etkin ve verimli bir yönetimin temelinde Stratejik Planlama yer alır. Stratejik Planlama; bir kuruluşun mevcut durumunu analiz etmek, ulaşılmak istenen yeri belirlemek ve bu yere nasıl ulaşılacağı araştırmak için en etkili yönetim aracıdır. Stratejik planlama eğitimi; Stratejik Planlamanın yapılması ve hayata geçirilmesine yönelik tüm inceliklerin  kazanım olarak hedeflendiği bir eğitimdir.

Eğitimin Kapsamı:
•    Stratejik Planlama
•    Stratejik Planlama Aşamaları
•    Mevcut durumun analiz edilmesi
•    PESTEL Analizi
•    SWOT Analizi
•    TOWS Analizi
•    Paydaş Analizi
•    Süreç Analizi
•    Sektör / Pazar Analizi
•    Benchmarking
•    Ulaşılmak istenen yerin belirlenmesi
•    Misyon
•    Vizyon
•    Değerler
•    Politikalar
•    Amaçlar / Hedefler
•    Amaçlara ve hedeflere nasıl ulaşılacağının belirlenmesi
•    Stratejiler
•    Faaliyetler, Projeler
•    Stratejik Plan
•    Hedeflerin izlenmesi
 
Giriş Yap